กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู-บ.ปางยาว ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งเสริม “ท่องเที่ยว-การค้า-ลงทุน-ขนส่ง” ภาคเหนือ เชื่อมโยงจ.แพร่-น่าน จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน บ.ผาหมู-บ.ปางยาว ระหว่าง กม.282-กม.291 ระยะทางยาวประมาณ 8.9 กิโลเมตร ตามกิจกรรมเร่งรัดทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

โดยมีรูปแบบในการก่อสร้างจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร แบบแบ่งแยกทิศทางการจราจรไป 2 ช่องจราจรกลับ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต เกาะกลางเป็น Raised Medain (เกาะยก) บางช่วงเป็น Barrie Concrete (เกาะคอนกรีต) รวมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งโครงการการนี้อยู่ในท้องที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ทางหลวงสายดังกล่าวจะเป็นสายทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น วนอุทยานแพะเมืองผี น้ำตกผานางคอย น้ำตกห้วยโรง การค้า การลงทุน สนับสนุนการขนส่งของภาคเหนือ เชื่อมโยงจังหวัดแพร่-น่าน จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น-น้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดประโยชน์ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement