กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล ต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ระบุมีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจำนวน 275 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ

คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยมีมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการอบรมและทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและทดสอบ ตลอดจน ยกระดับคุณภาพของผู้ฝึกสอนขับรถ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติโดยต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่สำคัญยังได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ

โดยกำหนดให้ผู้ฝึกสอนขับรถและผู้เรียนจะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำการเรียนการสอน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการเรียนการสอน วันเวลาเรียน รายวิชาที่เรียน รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถได้ผ่านทางระบบ e-classroom รวมทั้งยังได้กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถจะต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในห้องทดสอบข้อเขียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลภาพของผู้เรียนในขณะทำการทดสอบข้อเขียนอีกทางหนึ่งด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นการเรียนการสอนขับรถในประเภทหลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ และหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ มีผู้ผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 454,691 ราย แบ่งเป็น หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 6,903 ราย  หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 277,329 ราย หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์จำนวน 170,459 ราย

สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถมีจำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ชัยภูมิ นครพนม แม่ฮ่องสอน น่าน อุทัยธานี สมุทรสงคราม ตราด สตูล พัทลุง และปัตตานี กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาออกประกาศเปิดรับคำขอคัดเลือกเพื่อให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถเอกชน จะส่งผลให้ผู้ขับรถมีคุณภาพ มีทักษะในการขับรถที่ดี มีความปลอดภัย อันจะเป็นการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อหรือศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใดมีข้อร้องเรียนหรือพบเห็นพฤติกรรมของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองแห่งใดออกใบรับรองผลการเรียนการสอนโดยไม่มีการเรียนการสอนจริง ให้แจ้งกลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8623

โดย..น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement