กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้าเกินคาด ตลอดระยะเวลา 15 เดือน สามารถฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการขับขี่ประหยัดพลังงาน 83 คน ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุก 5,017 คน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินกว่า 370 ล้านบาท/ปี มั่นใจยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศและลดการใช้พลังงานภาคขนส่งสอดรับแผนอนุรักษ์พลังงาน

คุณยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตรกับตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนวิทยากรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า ว่า ภาคการขนส่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 40% ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ดังนั้น พพ. จึงได้มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดรับตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่รับผิดชอบการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งโดยเฉพาะ พพ.จึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ในการฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และประหยัดพลังงานไปพร้อมกันซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 ทำให้บรรลุความสำเร็จในการฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญในการอบรมประหยัดพลังงาน 83 คน ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน คิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ 12.37 ล้านลิตร/ปี ประหยัดเงินกว่า 370 ล้าน/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 66 ล้านกิโลกรัม/ปี

คุณยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกให้มีทักษะการขับขี่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานภาคขนส่ง หนุนให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจขนส่งสินค้าลดต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนซึ่งถือว่าบรรลุผลสำเร็จตามที่วางเป้าหมายไว้ โดยพบว่าผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถประหยัดพลังงานในการขับขี่ได้ถึง 15-25% รวมถึงทำให้เกิดทักษะ ด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย เช่น เทคนิคการบำรุงรักษา ทักษะความปลอดภัยบนถนน เป็นต้น” คุณยงยุทธกล่าว

คุณยงยุทธกล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกให้มีทักษะที่ดีในการขับรถให้เกิดการประหยัดพลังงาน มีรถบรรทุก 5 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถบรรทุกลากจูง, รถบรรทุกห้องเย็น และรถบรรทุกวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นวิทยากรสอนขับรถแบบประหยัดพลังงานอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านขนส่ง กลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุก กลุ่มผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการขับขี่รถยนต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน หรือเข้าสู่อาชีพพนักงานขับรถเป็นอย่างดี

ส่วนแนวทางดำเนินการต่อไป พพ.จะร่วมมือกับ 3 หน่วยงานพันธมิตรในการขยายผลการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกเพิ่มเติม รวมถึงการผลักดันให้มีการนำหลักสูตรดังกล่าวไปกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านวิชาชีพที่ทำให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคขนส่งต้องคำนึงถึงมาตรฐานการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจต่อไป

โดย…น้าเช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/