รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยมี คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม คุณวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะโดยรวม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ ดังนี้

1.ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 90 โดยให้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน

2.ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ จากข้อมูลปัจจุบันมีรถโดยสารสาธารณะที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบ 150,747 คัน และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 1,203,790 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ส่วนมาตรการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและผู้ขับขี่ในทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร จะมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุด โดยขอความร่วมมือจากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสม ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น นอกจากงบประมาณปกติของส่วนราชการแล้ว ยังสามารถใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งมีกรอบวงเงินราว 2,200 ล้านบาท

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement