คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมมอบนโยบายการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย คุณวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้

1.การทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้เริ่มดำเนินการทันทีในวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ให้ได้ 10% ภายใน 30 วัน และให้ครบ 100% ภายใน 90 วัน

2.ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที/คัน) โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสา เป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน หรือวันที่ 16 กันยายน 2562 ทั้งนี้ หากรถโดยสารสาธารณะคันใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะมีบทลงโทษ โดยครั้งแรกเป็นการตักเตือน หากทำผิดครั้งที่สองจะดำเนินการปรับ ครั้งที่สามจะพักการให้บริการ จนถึงเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะในที่สุด

3.การจัดระเบียบพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ ให้มีกิริยา วาจา และแต่งกาย สุภาพ และมีการตรวจสอบประวัติพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบสารเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

4.การจัดระเบียบและความปลอดภัยรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจนถึงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในที่สุด

ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง โดยเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากมีปัญหาติดขัดเรื่องใดให้ประสานมาที่กระทรวงคมนาคมทันที

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement