กลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมรุกตลาดในประเทศและเดินหน้ามุ่งสู่ภูมิภาคเอเชีย ตั้งเป้าหมายรายได้รวม 17,200 ล้านบาท เติบโต 16% จากปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นรายได้ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรกว่า 9,721 ล้านบาท คิดเป็น 56% และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ กว่า 7,477 ล้านบาท คิดเป็น 44 %
คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย กล่าวว่า สำหรับปีนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรมจำกัด มุ่งชูกลยุทธ์ความเป็น Solution Provider โดยมี “ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ” โดยจะเน้น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มงานเหมืองและโรงโม่หิน ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำสำหรับงานก่อสร้างตึกอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายภาครัฐที่กำลังเร่งพัฒนา ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจนี้กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ (2) กลุ่มงานถนน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของภาครัฐในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่ง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษ CAC หรือ Customer Assistance Center เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานบริการ และเพื่อการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศอีกด้วย
สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด มุ่งเน้นความสำคัญเรื่อง Operation Excellence หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ล่าสุด มีการขยายธุรกิจและการลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ โดยมั่นใจในจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าไปช่วยสร้างความเติบโตของตลาดก่อสร้างในพม่าได้อย่างแน่นอน 
ด้านกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นใจเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศสู่ภูมิภาคเอเชีย มีเป้าหมายรายได้กว่า 4,100 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่ผ่านมา 10%  ส่วนบริษัท อิตัลไทยฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ ในปีนี้เน้นบทบาทการเป็น F&B Solution Provider มุ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (HORECA) ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายรายได้ 230 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 65% อันเป็นผลจากการควบรวมธุรกิจ
สำหรับศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก (The River City Bangkok) อีกหนึ่งธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยสายธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ ปีนี้จะมุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เจ้าของธรุกิจ นักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว และเสริมกลุ่มสินค้าด้านงานศิลปะและวัตถุโบราณระดับบน ด้วยงานศิลปะในระดับราคาที่สามารถซื้อได้ และจะมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
“กลุ่มอิตัลไทย มีประสบการณ์ ทีมงาน และ บุคลากร ในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร และธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และสามารถสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศสู่ภูมิภาคเอเชียได้อย่างแน่นอน”
Advertisement