องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับบริษัท ไทยอีวี จำกัด จัดพิธีเปิดทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน  ถนนพหลโยธิน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

คุณสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา  ขสมก.และบริษัท ไทยอีวี จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการนำรถยนต์โดยสารไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. จำนวน 3 เส้นทาง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และสมรรถนะของรถโดยสาร

โดยบริษัท จะนำรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า ยี่ห้อ Thai EV รุ่น EV-L1  ขนาด 8.5 เมตร 24 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 kw มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีทางลาดเพื่อให้คนพิการสามารถเข็นวีลแชร์ ขึ้น – ลงรถได้อย่างสะดวก ปลอดภัย พร้อมที่จอดวีลแชร์ จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  รวม 45 วัน  โดยจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ ของแต่ละเส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 สาย 129 อู่บางเขน – สำโรง  ทดลองวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 18  กันยายน 2562

เส้นทางที่ 2 สาย A1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ทดลองวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562   

เส้นทางที่ 3 สาย 522 อู่รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   ทดลองวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2562 

โดย ขสมก.และบริษัท ไทยอีวี จำกัด จะจัดพิธีเปิดทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้า ((EV) ในเส้นทางเดินรถสาย 129 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ทั้งนี้ ระหว่างการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้า ทั้ง 3 เส้นทาง จะมีการบันทึกข้อมูลและสถิติการเดินรถต่าง ๆ เพื่อรวบรวมนำมาใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 35 คัน ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อไป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement