คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานท่าเรือแหลมฉบัง เยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานท่าเทียบเรือ D1 ของบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกในประเทศไทยที่นำระบบ Aitomation มาใช้ในการให้บริการยกขนตู้สินค้า ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารระดับสูงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โดยคุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงาน แนวทางการบริหาร และพัฒนาโครงการสำคัญต่าง ๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ Thailand 4.0 และรับฟังความคืบหน้าการดำเนินกิจการของ ทลฉ. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน

“ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือหลักและเป็นประตูเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ อยากให้ทุกคนมีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ ทลฉ. ร่วมกันพัฒนา ทลฉ.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกระดับ ทลฉ. เป็นท่าเรือชั้นนำอันดับหนึ่งของเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกรองรับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

 ดังนั้น การพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนา ทลฉ. ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำไปสู่ทางราง ทางบก ในลักษณะไร้รอยต่อ (Seamless Transport) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะต้องเน้นด้านความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่ ทลฉ. ทั้งหมดโดยให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสากล พัฒนา ทลฉ. ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ประชาชนรอบท่าให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement