รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปลื้มคนใช้บริการ 8 เดือน ทะลุ 17.2 ล้านคน เฉลี่ย 2.1 ล้านคนต่อเดือน สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ พร้อมรับภารกิจใหม่ในอนาคต หลังประสบความสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร ทั้งมาตรฐานการดำเนินงาน การให้บริการ และกิจกรรมการตลาด

คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มียอดผู้โดยสารเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. 2562 มีผู้ใช้บริการแล้วถึง 17,289,639 คน เฉลี่ยต่อเดือน 2,161,205 คน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการ และยอดบัตรโดยสารสมาร์ทพาสที่ตลอดปี 2562 มียอดจำหน่ายกว่า 31,453 ใบ ซึ่งส่งผลให้ยอดบัตรสมาร์ทพาสขยับทะลุ 3 แสนใบ เดินหน้าสู่แสนที่ 4 แล้ว ซึ่งบริษัทได้เฉลิมฉลองด้วยการออกแบบลายบัตรใหม่ล่าสุดทุกประเภท แต่ยังคงเต็มไปด้วยสิทธิพิเศษมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจใหม่ในอนาคต หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะด้านการสร้างมาตรฐานในการดำเนินการ ที่บริษัทผ่านการรับรองมาตารฐาน ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : สายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : การปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและการให้บริการเดินรถไฟฟ้า มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และในวันนี้ก็มีการรับมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านการซ่อมบำรุงและการให้บริการ

ส่วนในด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นบริษัทก็ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ามาโดยตลอดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับ ม.นเรศวร สวทช. และ วช. ดำเนินการวิจัยพัฒนา “ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถที่ให้บริการเพื่อประเมินสภาพความปลอดภัยและสภาพทางวิ่ง” โดยได้สนับสนุนการพัฒนาชุดอุปกรณ์ชนิดไร้สายพร้อมกับซอฟท์แวร์ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบ Cloud เพื่อตรวจวัดรถแบบ Real Time ตามมาตรฐาน UIC518 & ISO2631 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ในการตรวจสอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายของรถไฟที่ให้บริการ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งจดทำแอปปลิเคชั่นสำหรับการตรวจพินิจโครงสร้างรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิงค์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต โดยสามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ส่วนด้านการให้บริการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง บริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งการติดตั้งราวกั้นชั้นชานชาลาเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร

นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งแผ่นยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler)  โดยผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ยางพารา และวัสดุภายในประเทศที่ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการผู้โดยสารได้เป็นอย่างมาก

รวมทั้งติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในทุกสถานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความเสี่ยงในความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมวิธีการ และขั้นตอนการใช้งาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหากเกิดกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอย่างใกล้ชิด

ส่วนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีก็ได้มีการติดตั้งบันไดเลื่อนเพิ่มเติมอีก 1 ตัวที่สถานีพญาไท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการระหว่างชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารกับชั้นทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หลังจากเดิมบริเวณดังกล่าวมีบันไดเลื่อนเพียงแค่ 1 ตัว ด้านขาขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารเป็นอย่างมาก

และบริษัทได้ต่อยอดนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มีนโยบายให้คนพิการทุกคนสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเท่าเทียม (Transport for all) ด้วยนโยบายที่ชื่อว่า Universal Design (UD) หรือนโยบายเพื่อสร้างความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทางของคนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายคนพิการ และได้ชื่อว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อคนพิการสำหรับการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะระบบรางที่เปิดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ โดยเฉพาะการจัดหาทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพ และคนพิการสามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

รวมทั้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน บริษัทยังได้เปิดให้บริการระบบฟรีไวไฟ และร่วมกับพันธมิตรให้บริการตู้ Mobile Chargerเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมการตลาดเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปี มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิดให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสทุกประเภท ทั้งเดินทางฟรีในวันเกิดแบบไม่จำกัดเที่ยว หรือรับบัตรกำนัลสตาร์บัค และบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ ซีนีม่า (SF Cinema)

ซึ่งการดำเนินงานต่างๆสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการได้  สังเกตได้จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2562 โดยจากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้โดยสารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ที่ 3.77 หรือคิดเป็น 75.40 ซึ่งอยู่ในระดับระดับที่พึงพอใจมาก

นอกจากนี้ผู้โดยสารยังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์อยู่ที่ 4.07 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.40  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ที่ 3.90 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00 ซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2561 ที่ผู้โดยสารยังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์อยู่ที่ 3.99 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.80  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ที่ 3.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.80

และไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารเท่านั้น บริษัทยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งภายใน และภายนอกประเทศอีกด้วย โดยบริษัทนับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านขนส่งระบบรางแห่งหนึ่งของประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆขอเข้าฝึกฝนการปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก ล่าสุดในปี 2562 นี้มีถึง 147 คน ซึ่งบริษัทก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกฝนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในทุกสายงานดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิด สำหรับให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตต่อไป

นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภายในและภายนอกประเทศเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท  โดยล่าสุดมีโอกาสได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมและการบินพลเรือน และการรถไฟศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถ และโรงซ่อมบำรุง

ดังนั้นด้วยความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงาน และให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ มาถึง 8 ปี จนสามารถสร้างมาตรฐาน ความเชื่อมั่นยอมรับให้แก่ผู้โดยสาร และหน่วยงานต่างๆได้ ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับภารกิจใหม่ในอนาคตที่บริษัทได้รับมอบหมายให้ดูแลบริหารงาน

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement