คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนึ้ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ในจุดต่างๆ ได้แก่

1.จุดตรวจร่วม บขส. นวนคร (ขาเข้า) บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2.จุดตรวจร่วม บขส. วังน้อย (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา

3.จุดตรวจผักไห่ ซึ่งอยู่ในปั๊ม ปตท. จ.พระนครศรีอยุธยา

4.จุดตรวจท่าตำหนัก (ขาออกกรุงเทพฯ) จ.นครปฐม

5.จุดตรวจตลาดกอบกุล (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี

โดยตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มดำเนินการตรวจรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุก ๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการตรวจพนักงานขับรถ จะตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ ควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ ตรวจการใช้ความเร็วรถ ส่วนการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ จะตรวจพินิจรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง อาทิ ยาง/ล้อ กระจก ถังดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ค้อนทุบกระจก ระบบการเชื่อมต่อ GPS หากผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางละเลยไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31 (10) หรือตามมาตรา 32 (6) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ มาตรการตรวจรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ Checking Point เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ โดยหลังจากนี้จะรวบรวมผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement