กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า (18 ก.ย. 62 เวลา 12.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 29 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง

– รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ

– รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ

– รอ.4046 แยก ทล. 2043 – บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้)

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23 สายทาง สามารถผ่านได้ 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 21 สายทาง

– อบ.4026 แยก ทล. 2050 – บ้านโอด – บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง

– อบ.2117 แยก ทล. 23 – บ้านโนนรัง – บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน

– อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ

– อบ.2045 แยก ทล. 23 – บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง

– อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง

– อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน

– อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ

– อบ.2044 แยก ทล. 23 – บ้านไทย อ.เขื่องใน

– อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 – บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง

– อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน

– อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร

– อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร

– อบ.4038 แยก ทล. 2173 – บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร

– อบ.3039 แยก ทล. 217 – บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร

– อบ.3050 แยก ทล. 217 – บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์

– อบ.4005 แยก ทล. 2050 – บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)

– อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง – วารินชำราบ

– อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่

– อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์

– อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง

– อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน

– อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

– อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

3.จังหวัดยโสธร จำนวน 3 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง

– ยส.4014 แยก ทล. 2083 – บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย

– ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

– ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร (ผ่านได้)

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน พร้อมจัดรถบรรทุก เพื่อขนส่งประชาชนและยานพาหนะ บริเวณที่น้ำท่วม รวมถึงจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

อาทิ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้จัดชุดเครื่องจักรเพื่อดำเนินการซ่อมฉุกเฉิน คอสะพานห้วยเฮือ บนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.2045 แยก ทล.23 – บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง ช่วง กม.3+535 (บ้านนาแก้ว) ซึ่งคอสะพานขาดทั้งสองข้าง ยาวข้างละ 6 เมตร ลึก 5 เมตร จึงได้ทำการปิดสะพานไว้ก่อน เมื่อระดับน้ำลดลงแล้วจะเข้าตรวจความแข็งแรงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement