กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยจำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง

– ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอ

ประทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 21+014 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีถนนเชื่อมต่อโครงการ จำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ 1 ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 และถนนเชื่อมต่อโครงการ

ตอนที่ 2 ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการไปยังท่าเรือปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ลักษณะผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1– 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 180.780 ล้านบาท

– ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดอรุโณทัย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร ลักษณะโครงการผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการชั้นหินคลุก โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.478 ล้านบาท

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement