คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ประชุมเห็นชอบกับผลการเจรจาภายใต้กรอบเอกสารเชิญชวนเอกชนลงทุน (RFP) และออกหนังสือนัดกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (CPH) มาลงนาม ในวันที่ 15 ต.ค.นี้

สำหรับกรณีหากจะมีการฟ้องร้องกันนั้น เรื่องทางอัยการสูงสุดก็ช่วยดูตอนนี้มันเจรจาหมดแล้ว เรื่องนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และภาครัฐเดินตามกรอบ RFP แต่ถ้าผู้รับจ้างมองว่มีปัญหาก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้พร้อมมองว่าเวลาที่เหลืออีก 15 วันเพียงพอต่อการลงนามสัญญา เพราะทั้ง 2 ฝ่ายก็ต้องเตรียมตัวกันอยู่แล้วไม่ควรอ้างว่าเตรียมตัวไม่ทัน ถ้าไม่ทันก็ต้องเชิญผู้เสนอราคารายที่ 2 มาเจรจาต่อ

อย่างไรก็ตาม หากไม่มาลงนามตามกำหนดไว้จะถูกริบหลักประกันซองมูลค่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ในเอกสาร RPF ข้อ 56.5 ได้มีการระบุถึงกรณีการริบเงินหลักประกันซองได้แก่ 1.ผู้ยื่นข้อเสนอขอถอนเอกสารข้อเสนอของตนในช่วงเวลาที่เอกสารข้อเสนอยังไม่หมดอายุ 2.ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยอมรับการแก้ไขข้อมูลที่เสนอไป ตามที่ระบุไว้ในข้อ 46.การแก้ไขข้อผิดพลาด และ3.ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมทุน หรือยื่นหลักประกันสัญญา ตามข้อ 57.1 รวมถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการพร้อมทั้งขึ้นบัญชีดำต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการลงนามในสัญญาวันที่ 15 ต.ค.นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ก็จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการเรื่องของการย้ายสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน เพื่อดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้เอกชนอย่างน้อย 50% ของพื้นที่ทั้งหมด ภายใน 1 ปีซึ่งตรงตามข้อกำหนดในRFP แต่ในแผนการส่งมอบพื้นที่คาดว่า ร.ฟ.ท.จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ถึง 70% โดยเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไปดูให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดำเนินการไปตามแผนงานให้เรียบร้อย

โดย…ยกล้อ

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th