กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย บร.3061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 – บ้านโนนจำปา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แบบถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางโดยตรงและเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างยั่งยืน

คุณวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กล่าวว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางระหว่างอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยัง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงเป็นเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (หมู่บ้านช้างสุรินทร์,หมู่บ้านเกษตรชุมชน) ซึ่งมีปริมาณการจราจรประมาณ 10,988 คันต่อวัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งข้าว อ้อย ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 12 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายอำนวยความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 20.956 ล้านบาท

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

โดย…สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th