คุณวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการบริการรับชำระค่าโดยสาร แบบไร้เงินสด โดยมี คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมในพิธี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

คุณวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลักดันสังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของประชาชน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e – payment) เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

โดย ขสมก. ได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำระบบการชำระค่าโดยสาร แบบไร้เงินสดผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกเส้นทางการเดินรถของ ขสมก. เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าโดยสารให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้ง เป็นการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาลอีกด้วย

ขสมก. ได้ทดลองการรับชำระเงินผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ปัจจุบัน และขยายผลการดำเนินงานโครงการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดบนรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสารผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นรายเที่ยว บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บัตรนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต – เครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุกธนาคาร และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสแกน QR CODE เพื่อชำระค่าโดยสารผ่านกรุงไทย NEXT หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินในบัตรผ่าน Mobile Banking และตู้ ATM ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระเงินในรถ ขสมก. ทุกคนเรียบร้อยแล้ว พนักงานเก็บค่าโดยสารสามารถตรวจสอบและยืนยันการทำรายการชำระเงินของผู้โดยสารในเครื่อง EDC ประจำตัวพนักงาน โดย ขสมก. สามารถตรวจสอบการทำรายการชำระเงินของรถโดยสารแต่ละคันผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเงินสด ลดต้นทุนการจัดการระบบโลจิสติกส์

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement