คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 ( นบส.คค ) นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) (BEM) นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นายสุภัทร พฤกษานานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า นางสาววราภรณ์ ฉัตรพัฒนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรอง อุโมค์เชื่อมต่อ ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และตรวจจับอาวุธ ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ โดยดร.เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Advertisement