บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BUS & TRUCK ’19 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์และผู้แสดงสินค้า จึงได้จัดกิจกรรม “รวมพลคน BUS & TRUCK” ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดแสดงสินค้า และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสอบถามปัญหาจากผู้ใช้รถบรรทุกหรือรถบัสโดยตรง  

โดยกิจกรรม “รวมพลคน BUS & TRUCK” นอกจากจะเป็นช่องทางสร้างคอนเนคชั่นหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้รถ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้จัดแสดงสินค้าแล้ว ยังเปิดพื้นที่ให้รถบรรทุก-รถบัส ที่ได้รับการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ประดับไฟและมีลวดลายอันสวยงามของรถ จากผู้เข้าร่วมได้นำรถมาอวดโฉมพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ภายในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม “รวมพลคน BUS & TRUCK” จัดขึ้นภายในงาน BUS & TRUCK ’19 หรืองานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษระดับภูมิภาคอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ณ เวทีกลาง ฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

*หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรม “รวมพลคน BUS & TRUCK” ต้องเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง (รับจำนวนจำกัด)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณตรอง ศิริสุวคนธ์

โทร : 02-7172477 ต่อ 138

http://www.BusAndTruckExpo.com/2019