เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่งและคณะ ตลอดจน รัฐมนตรี ผู้แทนประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ ประกอบด้วย ยานพาหนะไฟฟ้าไร้คนขับ (ระบบรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะอัจฉริยะ รถทำความสะอาดถนน) ต้นแบบอากาศยานไฟฟ้าสาธารณะส่วนบุคคล (TAXI) เป็นต้น

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ระบบการขนส่งอัจฉริยะ กรมการขนส่งทางบก ซึ่ง Mr.Yeo Se Lay รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของการพัฒนาระบบ ITS ของสิงคโปร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีศูนย์ ITS 2 แห่ง ในการบริหารจัดการจราจรถนนและทางด่วนระยะทาง 3,515 และ 164 กม. ซึ่งระบบ ITS นี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุหรือรถจอดเสียบนทางหลวง โดยใช้ระบบกล้องและเซนเซอร์ต่างๆ ในการดำเนินการ

ทั้งนี้ กุญแจสำคัญในความสำเร็จของของศูนย์ฯ คือ การให้ความสำคัญของผู้บริหาร การบริหารจัดการความต้องการเดินทางเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ความร่วมมือกันของหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบขนส่งสาธารณะ