เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ซึ่งเป็น การมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 4 ของโครงการฯ รอบประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–30 กันยายน 2562 โดยมีคนขับแท็กซี่ของบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลคนขับเกรด A ติดต่อกัน 4 ครั้ง จำนวน 13 คน  ผู้ได้รับรางวัล 3 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 7 คน  ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 14 คน และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 6 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาในการได้รางวัล จะดูจากเงื่อนไขความรับผิดชอบ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5. ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณา จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม

สำหรับธุรกิจของออลไทยแท็กซี่เป็นธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย ดังนั้นพนักงานขับรถถือว่าเป็นหัวใจหลักในการให้บริการผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ สำหรับกลุ่มวัยเกษียณที่ยังมีไฟ มีใจรักในการขับรถ เพื่อขยายโอกาสในการทำงานและเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวัยเกษียณ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ยังมีศักยภาพในการทำงาน มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมงานกับออลไทยแท็กซี่ จะช่วยให้คนกลุ่มเกษียณมีสังคมในกลุ่มทำงาน ได้มีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆ ทุกวัน ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจหรือโดดเดี่ยว เพราะมุ่งมั่นอยู่กับการทำงาน

นอกจากนี้การขับรถทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ด้วยตนเอง และมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น สำหรับผู้สนใจขับรถออลไทยแท็กซี่ สมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) และใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) สามารถนำหลักฐานการสมัครติดต่อด้วยตนเอง ที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดี-รังสิต สมัครวันนี้–30 พฤศจิกายน 2562 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา เบอร์โทรศัพท์ 095 554-3885, คุณถนอมศรี เบอร์โทรศัพท์ 096 245 – 9461 และคุณกาญจนา เบอร์โทรศัพท์ 084 253–8207

คุณเครือวัลย์ กล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการมอบรางวัลคนขับเกรด A ของออลไทยแท็กซี่ บริษัท มุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัททุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งมอบบริการผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่สาธารณะตลอดไป สนใจเรียกใช้บริการออลไทยแท็กซี่ ติดต่อ Call Center 02 018 – 9799 เวลา 06.00 – 23.00 น. (ทุกวัน)

โดย..น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement