การท่าเรือฯ เฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ออกมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศในพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ. อย่างเข้มงวดโดยการฉีดละอองน้ำกว่า 64,000 ลิตร แจกหน้ากากกันฝุ่น และดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน เพื่อลดฝุ่นละออง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยให้ กทท. ดำเนินการจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเร่งด่วน

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) อย่างต่อเนื่องตามนโยบายฯ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน กทท. ผู้ใช้บริการ กทท. ชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 จากกิจกรรมการดำเนินงานของ กทท.

ทั้งนี้ กทท. กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มิได้ปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้าภายในพื้นที่ ทกท.ดับเครื่องยนต์ยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงของ กทท.ในทุกกรณี รวมทั้งเข้มงวดในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามรอบการซ่อมบำรุง เพื่อลดการเกิดมลภาวะในอากาศ และได้ดำเนินการแจกหน้ากากกันฝุ่นให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

นอกจากนี้ ทกท.ได้เฝ้าระวังแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 โดยฉีดละอองน้ำในแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อควบคุมและกำจัดไม่ให้ฝุ่นแพร่กระจาย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมออกตรวจวัดสภาพอากาศภายในพื้นที่ ทกท.อย่างเร่งด่วน ในส่วนของ ทลฉ. ได้มีมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 โดยได้จัดรถดับเพลิงฉีดละอองน้ำควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากยานพาหนะที่อยู่ในพื้นที่ลาน 70 ไร่ และสี่แยกต่างๆ บริเวณ ทลฉ. เพื่อควบคุมฝุ่นละออง โดยฉีดเป็นแนวนอนและแนวเฉียง ซึ่งใช้น้ำจำนวนมากกว่า 64,000 ลิตร และสามารถควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ

อีกทั้งขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ ทลฉ.ทำความสะอาดลานตู้สินค้า การควบคุมรถบรรทุกสินค้าและเครื่องมือทุ่นแรงไม่ให้ปล่อยมลพิษ และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อีกทั้งสมาคมขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความร่วมมือในการควบคุมรถบรรทุกขณะขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้ช่วยกวดขันการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและยานพาหนะต่างๆ เพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำอีกด้วย

โดย..สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement