คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.139+000 ตอน สระพัง-เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม คุณอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ ที่ กม. 139+000 ตอน สระพัง – เขาวัง เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 4 มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 39,322 คันต่อวัน ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างสูงและบริเวณจุดกลับรถมีช่วงระยะห่างกัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งใช้เป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้ กรมทางหลวงจึงมีแผนงานก่อสร้างสะพานข้ามเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางบริเวณจุดกลับรถ ลดต้นทุนการขนส่งและลดอุบัติเหตุ วงเงินงบประมาณจำนวน 250 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินการสำรวจออกแบบ จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/