กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนน 2 ช่องจราจร มีสถานที่และหน่วยงานราชการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ , มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฯลฯ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น รองรับการขยายตัวของพื้นที่ในอนาคต และสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC)

ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+200 และ กม.ที่ 2+900 ถึง กม.ที่ 3+875 ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร และช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ ก่อสร้างเป็น 6 ช่องจราจร จาก กม.ที่ 2+200 ถึง กม.ที่ 2+900 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.875 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง และระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 590 ล้านบาท สำหรับโครงการนี้ได้ออกแบบป้องกันการทรุดตัวบนพื้นที่ดินอ่อน โดยการตอกเสาเข็มปูพรมเต็มพื้นที่พร้อมแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนก่อสร้างโครงสร้างคันทาง

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นการรองรับปริมาณจราจร ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

โดย…น้าเช

ติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement