กรมการขนส่งทางบก ขยายผลมาตรการ Checkคน Checkรถ Checking Point ตรวจสอบเข้มข้นความพร้อมและความปลอดภัยของรถบรรทุกและผู้ขับรถ ระยะแรกดำเนินการต่อเนื่อง 90 วัน ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2562–24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.91 ครั้งต่อวัน ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1.24 ครั้งต่อวัน จึงให้ขยายผลการดำเนินการสู่การตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งในภาพรวม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดมาตรการในการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการขนส่งทั่วไปและสถานประกอบการขนส่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark, การตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า และพุทธมณฑล, การตรวจสอบขณะออกตั้งจุดตรวจการขนส่งตามภารกิจปกติ รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการตรวจสภาพรถบรรทุกเพื่อชำระภาษีประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วนภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point รถบรรทุกและผู้ขับรถ จะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถบรรทุก อาทิ ระบบไฟฟ้า ยาง กระจก ติดตั้งอุปกรณ์และแผ่นสะท้อนแสง GPS Tracking รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือทวิสล็อก (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถเข้าตรวจสอบความพร้อมของรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และจุดต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกและควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ความเร็วในการขับรถ จำนวนชั่วโมงในการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามประเภท รวมถึงกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement