คุณไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย (ขวา) มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence  Awards) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศให้แก่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ชนะรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “ระดับแพลตินัม” ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Awards) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ทั้งนี้ เชฟรอนได้รับรางวัลองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จนได้รับการยกย่องในประเภทบริษัท “ระดับแพลตินัม” นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ 4E’s มาใช้ในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา (Education)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม โดยในปีนี้ เชฟรอนประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 11 องค์กรที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม”

อนึ่ง : บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก

เชฟรอนเป็นเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทยเมื่อกว่า 35 ปี ก่อน โดยในปี พ.ศ. 2524 เชฟรอนเริ่มต้นการผลิตที่แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ หลังจากประสบความสำเร็จค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในอ่าวไทยเมื่อแปดปีก่อนหน้านี้ นับจากนั้นเป็นต้นมา ก๊าซธรรมชาติได้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ และยังนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศอีกด้วย

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement