คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 ของบริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด รอบประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แท็กซี่ ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 41 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัล ติดต่อกัน 5 ครั้ง จำนวน 9 คน , ผู้ได้รับรางวัล 4 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 8 คน , ผู้ได้รับรางวัล 3 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 5 คน, ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวน 8 คน และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 11 คน สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2562 มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 181 รางวัล ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแท็กซี่ ที่ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสารคุณเครือวัลย์ กล่าวว่า ออล ไทย แท็กซี่ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ที่มีมาตรฐาน โดยมีอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนขับรถแท็กซี่ให้มีจิตสาธารณะรักงานบริการมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ พร้อมตรวจสภาพรถตามมาตราฐานที่กรมขนส่งกำหนด เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจขับรถออลไทยแท็กซี่ บริษัทฯพร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่มีใจรักการบริการ มีความรู้ความสามารถในการขับรถหรือชำนาญเส้นทาง เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ตนเอง สมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) และใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ผู้ที่สนใจต้องการขับรถออลไทยแท็กซี่ สามารถนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเองติดต่อที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แผนกสรรหาว่าจ้าง โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1174 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Face book พิมพ์ @AllThaiTaxi

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement