กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ของประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีการใช้งานยานพาหนะบนท้องถนนมากขึ้น ทำให้โอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก และกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น สภาพยาง ระบบเบรก จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตนเอง ให้ติดตามการใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือทวิสล็อก (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเมื่อมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องสามารถล็อกตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจากตัวรถ ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง

กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้องจนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลากลางคืน ต้องเปิดสัญญาณไฟกะพริบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรถ หรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เตือนที่ผู้ใช้รถคันอื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากกรณีชนท้าย เฝ้าระวังการใช้ความเร็วของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการเดินรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement