สำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้รับการร่วมมือจาก บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงาน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาด้านความรู้แก่บุคลากรในสังกัดวิศวกรรมยานต์ จำนวน 80 ท่าน

คุณอรรนพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรในสังกัด บองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพศักยภาพบุคลากรเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และตระหนักถึงความสำคัญของงานในหน้าที่ของสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ที่มีต่ำความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของรถบรรทุก

ทางสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นองค์กรที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ต่อตัวถังรบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่มีมาตรฐานด้านการผลิตและมาตรฐานสากล โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 80 ท่าน เข้ารับการศึกษาดูงานวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งภายในโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด พาเยี่ยมชมไลน์การผลิตต่าง ๆ ภายในโรงงานพร้อมทั้งอธิบายและให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของ PANUS รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้มาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

โดยโครงการในครั้งนี้บุคลากรของวิศวกรรมยานยนต์จะได้รับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในโรงงานมาให้ความรู้ในเรื่องการผลิตและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ก่อนจดทะเบียนเพื่อใช้ในถนนสาธารณะ

Advertisement