ขสมก. จับมือสหภาพฯ พร้อมพนักงาน แถลงข่าวความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ ชี้เป็นการยกระดับการบริการให้กับประชาชน เนื่องจากเป็นรถใหม่ และมีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ 30 บาทตลอดทั้งวันโดยไม่จำกัดเที่ยว มั่นใจหากทำแผนจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 6 แสนคน/วัน ด้านประธานสหภาพ ชี้ต้องให้ สร.ขสมก. มีเข้าไปส่วนร่วม

คุณสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขสมก.ได้ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. และพนักงาน ขสมก. รวม 13,000 คน เรื่องการดำเนินการในโครงการแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันว่าจะมีการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู และมีการปรับปรุงแผน ดังนี้

1.เรื่องการจัดหารถเมล์ ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดซื้อรถ ปรับปรุงสภาพรถ จำนวน 2,511 คัน มาเป็นการเช่ารถพร้อมการบำรุงรักษา และจ่ายค่าเช่าเป็นกิโลเมตรที่ใช้งานจริง (ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดประมูลเช่ารถเมล์ใหม่ยังไม่สรุปเรื่องประเภทรถว่าจะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV), รถเมล์ไฟฟ้า (EV) หรือรถเมล์เครื่องยนต์ไฮบริด จึงยังไม่สามารถระบุวงเงินที่ชัดเจนได้)

2.การปรับปรุงเส้นทางเดินรถเมล์ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในบางเส้นทาง และปรับตัวมาเป็นฟีดเดอร์ เพื่อรับส่งผู้โดยสาร มั่นใจว่าแผนฟื้นฟู ขสมก.จะสามารถเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในปี 2563 และพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาได้ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ขสมก.จะสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้ภาย 18 เดือน

 “แผนฟื้นฟู ขสมก.เป็นการยกระดับการบริการให้ประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากเป็นรถใหม่ และมีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ 30 บาทตลอดทั้งวัน ซึ่งผู้โดยสารสามารถขึ้นรถกี่ต่อก็ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวในราคานี้ ประกอบกับสายรถเมล์ที่ให้บริการก็จะไม่ทับซ้อนกัน และมีความถี่ของการให้บริการแต่ละสายถี่ขึ้น

ส่วนการปรับเส้นทาง ขณะนี้ได้รับรายงานว่าเส้นทางอาจเหลืออยู่ที่ 110 เส้นทาง และรถเมล์ ขสมก. จะวิ่งระยะทางที่สั้นลง จากเดิมรถเมล์หนึ่งคันจะวิ่งประมาณ 250 กิโลเมตร/วัน ก็จะเหลือเพียง 210 กิโลเมตร/วัน ดังนั้น เรามั่นใจว่าหากทำตามแผนฟื้นฟูกิจการจะทำให้มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการมากขึ้นอีก 2% จากปกติมีผู้ใช้บริการ 550,000-600,000 คนต่อวัน” คุณสุระชัยกล่าว

คุณสุระชัย กล่าวต่อว่า กรณีของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร หากมีการเปลี่ยนรถใหม่และนำระบบ E-Ticket มาใช้ พนักงานส่วนนี้จะไม่ตกงาน เนื่องจากในแต่ละปีมีพนักงานที่เกษียณอายุปีละหลายร้อยคน และในส่วนของพนักงานขับรถ แม้ว่าจะเป็นการเช่ารถ แต่ในปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการต่อสัญญากับพนักงานขับรถ ขสมก.ที่มีความชำนาญให้มาขับรถ ขสมก.อยู่ โดยเป็นสัญญาปีต่อปี ขณะเดียวกันพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นคนขับรถได้ โดย ขสมก.ได้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง

ด้านคุณบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) กล่าวว่า กรณีการเช่ารถโดยสารใหม่ 2,511 คัน จะต้องมีคุณภาพใช้ได้ทนทานไม่เสี่ยงเสียกลางทาง ซึ่งอาจจะเป็นรถที่นำเข้ามาจากยุโรป และญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้การกำหนดเส้นทางเดินรถประมาณ 137 เส้นทาง ต้องให้ สร.ขสมก.เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทั้งการเก็บค่าโดยสาร 30 บาทต่อวันแบบไม่จำกัดเที่ยวรัฐบาลต้องให้การอุดหนุนเงินส่วนต่างที่ขาดหายไปในรูปแบบ PSO เป็นรายปี ทั้งรถเมล์ธรรมดา และรถเมล์ปรับอากาศ เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระหนี้สะสมให้ ขสมก.มากขึ้น

ส่วนการเออรี่รีไทร์ (เกษียณก่อนกำหนด) องค์การจะไม่บังคับพนักงานให้เข้าโครงการโดดเด็ดขาด แต่จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ รวมถึงองค์การต้องให้ สร.ขสมก. มีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงานของพนักงานและกิจการ อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและองค์กร

สำหรับกรณี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ขสมก. ชี้แจงว่า เนื่องจาก ขสมก.ขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูที่เพียงพอ ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้การประชุมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไป ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการ ขสมก.ได้เชิญประชุมประธาน และตัวแทนสมาชิก สร.ขสมก. เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ สร.ขสมก.มีความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้อำนวยการ ขสมก.แล้ว จึงมีการแถลงข่าวการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ให้สาธารณชนรับรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก.

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement