เมื่อวานนี้ (17 ธันวาคม 2562 ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ละออง PM2.5 ภายหลังการประชุม ครม. ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่  โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา วัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น อ้อย และข้าวโพด ให้นำมาทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากขึ้น หรือนำไปเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในชุมชนแทนการเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้มาตรการและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมในการดูแลจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ส่วนการใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รวมทั้งการก่อสร้างปัจจุบันมีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยหลายเส้นทางได้มีการเปิดใช้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้รถส่วนตัวลงได้บ้าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจราจร

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า ตนเข้าใจถึงบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการรับส่งลูกหลานไปโรงเรียน แต่ขอความร่วมมือในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หากไม่มีความจำเป็นมากนักก็ให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะบ้าง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดูแลและส่งเสริมรถบริการสาธารณะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับการเร่งดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ถนน เส้นทางต่าง ๆ ทั้งเส้นทางถนนปกติและทางด่วนพิเศษที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการและรับความสะดวกอย่างทั่วถึงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

[LIVE] นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โพสต์โดย ไทยคู่ฟ้า เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019