กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะ ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารในทุกกรณี เตือน!!! การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันและจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้การเดินทางความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด เพิ่มความมั่นใจและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชน โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รวมถึงกรณีที่มีพฤติกรรมฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในทุกกรณี ทั้งนี้ได้ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางรายที่หลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ใช้ ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งอีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับรถประมาทหวาดเสียว ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กรมการขนส่งทางบก หรือโทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง และขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ซึ่งสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ ทั้งนี้สามารถร่วมติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT GPS  ซึ่งจะแสดงตำแหน่งพิกัด และความเร็วของรถเช่นเดียวกับที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกทั้งที่ส่วนกลางและศูนย์ฯ GPS ในแต่ละจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงด้วย หากพบผู้ขับรถใช้ความเร็วหรือขับรถโดยประมาท ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซาก       จะดำเนินมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกราย กรณีพบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวในที่สุด

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement