คมนาคม มอบนโยบายกรมทางหลวงลุยแจกจ่ายน้ำกิน-น้ำใช้แก่ประชาชนทั่วประเทศตลอด 24 ชม.บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงภัยแล้ง พร้อมจ้างงานเกษตรกรท้องถิ่นชดเชยสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมทางหลวง และหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง เข้าบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค ในโครงการ“กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง”

ทั้งนี้ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ด้วยการแจกจ่ายน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำทั่วประเทศทั้งนี้โครงการดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนน้ำประปาผ่านหน่วยงานกรมทางหลวงในสังกัดซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม.

อย่างไรก็ตามโดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะคลี่คลาย โดยประชาชนผู้เดือนร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมและสำรองปริมาณน้ำอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟป่า รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะเกษตรกรมาดำเนินโครงการหรืองานของกรมทางหลวงที่มีอยู่ เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

“รัฐบาลตระหนักถึงความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งในปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา จึงสั่งการเร่งด่วนให้กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอตลอดหน้าแล้ง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากภัยแล้ง” นายศักดิ์สยาม กล่าว

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม ยังได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงกำชับให้ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ใส่ใจประหยัดน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย และขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ โดยการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้าแปรงฟัน การล้างภาชนะต่างๆ พร้อมหมั่นดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้านหรือหน่วยงาน และรีบซ่อมแซมเมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th