ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เชิญให้ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) เข้าหารือด่วน จากข่าวที่ถูกเผยแพร่ว่า “สมาคมฯ ห้ามรถ 30 วิ่งเสริมสาย” 


คุณเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานในการประชุม ได้ให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงและหารือร่วมกัน ในการนี้ คุณทนงพันธ์ สิทธิพงษ์ นายกสมาคมฯ ได้ชี้แจงว่า สมาคมฯ ไม่สามารถห้ามใครหยุดวิ่งบริการรถได้ แต่จากปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการพบในระหว่างเดินทาง ทำให้ผู้ประกอบการพิจารณาที่จะให้บริการหรือไม่ให้บริการเอง ขึ้นกับดุลพินิจของผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ

ด้านบทสรุปในการหารือกับกรมการขนส่งทางบก

1.กรมการขนส่ง รับพิจารณาเรื่องชั่วโมงการขับขี่และเวลาพักจอด ว่าจะไม่เข้มงวดในเรื่องนี้ แต่อย่างไรต้องขอให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและพักผ่อนอย่างเพียงพอตามความเหมาะสม

2.การประกันภัย หากรถมีอยุ่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่ม (ข้อสังเกตุในตารางกรมธรรม์อยู่ช่องด้านซ้าย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก)

3.เรื่องการจำกัดความเร็วต้องเป็นไปตามข้อบังคับและการควบคุมด้วย GPS ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

บทสรุปในประเด็นหารือกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

1.เรื่องการซื้อประกันภัยเพิ่ม หากรถมีประกันภัยและไม่ต้องซื้อเพิ่ม

2.เรื่องน้ำและของว่าง หรืออาหารเสิร์ฟผู้โดยสาร บชส.ถือว่าเป็นเรื่องบริการของรถมิได้บังคับแต่อย่างใด

3.เรื่องขายตั๋วเกินราคา บขส. ไม่สามารถช่วยได้

จากนี้จะทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปหารืออีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อหาข้อสรุปว่าสิ่งใดต้องปรับแก้ไข

Advertisement