นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ภายใต้ชื่องาน The 5th Western Motor Expo 2020 โดยมี พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดนครปฐม และนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการรถบรรทุกร่วมงาน เพื่อให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เยี่ยมชมการแสดงสินค้า กิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งประตูโพธิ์ทอง) จังหวัดนครปฐม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งรูปแบบหลัก โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ จึงส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนสูงขึ้นตามไปด้วย จากสถิติของกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ที่ได้รวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่ผ่านมามีสัดส่วนลดลง ปัจจัยสำคัญเนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลเป็นอย่างดีตามแนวทางดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้กำหนดมาตรการสำคัญในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายสมาชิกให้ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายขนส่งทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับภาครัฐในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงคมนาคมจะได้สื่อสารถึงผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วนว่า กระทรวงคมนาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

โดย..ยกล้อ

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th