ในปัจจุบัน ผู้บริโภคล้วนคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ พวกเขาต้องการจะทราบข้อมูลของบริษัท ก่อนตัดสินใจจะร่วมทำธุรกิจด้วย อาทิ สินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและซัพพลายเชนของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และบริษัทเหล่านี้สามารถลดอัตราการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่ามากกว่าเมื่อใช้เครื่องมือดิจิทัลและเครือข่ายที่เหมาะสม ทำให้ธุรกิจ SMEs มีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันปัญหาหลักของกลุ่มธุรกิจ SMEs คือ จะทำอย่างไรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ บนรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด ซึ่งในความจริงแล้วสามารถทำได้บนปัจจัยหลัก 4 ประการคือ:

มีระบบซัพพลายเชนที่โปร่งใส : ประการแรก บริษัทฯ ต้องสร้างความโปร่งใสให้กับระบบซัพพลายเชน นั่นหมายถึง ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things – IOT) เซนเซอร์เพื่อติดตามสถานะการขนส่ง หรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าใจระบบซัพพลายเชนแบบครบวงจรได้มากขึ้น

นอกจากสร้างความโปร่งใสให้กับระบบซัพพลายเชนแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในหลาย ๆ ครั้ง ธุรกิจ SMEs  มักได้เปรียบด้านระบบซัพพลายเชนมากกว่าบริษัทรายใหญ่  โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ เนื่องจากสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว  และยังสามารถควบคุมซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถกำหนดโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กรได้ โดยเลือกซัพพลายเออร์ที่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมระบบกรีนซัพพลายเชน

เพิ่มขีดจำกัดด้วยพลังดิจิทัล : ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent database) ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างดิจิทัลแดชบอร์ด ที่แสดงให้เห็นมาตรวัดต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคู่มือการทำธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากที่สุด สำหรับเฟดเอ็กซ์ เราจัดส่งพัสดุไปยังจุดหมายปลายทางหลาย ๆ แห่งพร้อมกัน เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดส่งพัสดุนี้ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายพันเมตริกตันต่อปี

ขยายธุรกิจเพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืน : ผู้ประกอบการ SMEs ควรมองหาโซลูชั่นต่างๆ ในการขยายธุรกิจและลงทุนกับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงลดมลพิษในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้ประกอบการอาจขยายธุรกิจและเครือข่ายระดับโลกโดยเลือกใช้ซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ที่เฟดเอ็กซ์ ร้อยละ 91 ของพัสดุภัณฑ์ที่มีโลโก้ของบริษัท สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) และพัสดุภัณฑ์มากกว่าครึ่งหนึ่งทำมาจากวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบพัสดุภัณฑ์เสมอ เพราะการใช้พัสดุที่เหมาะสมกับขนาดและดีไซน์ของสินค้าจะช่วยลดค่าใช้จ่าย พื้นที่การจัดเก็บ รวมถึงปริมาณการขนส่งสินค้าต่อครั้ง และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลดการใช้พลังงานและปล่อยมลพิษ : โดยเฉลี่ยแล้ว ประชากร 7 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทุกปี เพราะมลพิษทางอากาศ โดย 4 ล้านคนจากจำนวนนี้อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ควรคิดวิธีการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน โดยคำนึงถึงพลังงานที่จำกัดในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงการกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การจัดเส้นทาง การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ รวมถึงลดการปล่อยมลพิษ หาเชื้อเพลิงทดแทน และการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด เพื่อสร้างระบบซัพพลายเชนที่ยั่งยืนในอนาคต

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลดีต่อธุรกิจ : องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมูลค่ามากถึง 5 – 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจะถูกปลดล็อค หากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบรรลุผลภายในปี 2573 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การสร้างความโปร่งใสในระบบซัพพลายเชนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและดึงลูกค้าที่สนใจในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในหลาย ๆ ครั้ง การเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจโดยตรงได้ ซึ่งเฟดเอ็กซ์ เคยทำรายได้ถึง 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการแสดงข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกในบัญชีการเงินปีที่ผ่านมาให้กับลูกค้า

สำหรับ SMEs ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ยึดตามแบบเดิม ๆ โดยโครงการพื้นฐานดิจิทัลช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับตัวและเรียนรู้การทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถมองภาพใหญ่ของธุรกิจได้มากขึ้น และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนน้อยกว่าในยุโรปหรืออเมริกา  นั่นหมายความว่า บริษัทที่ให้ความสำคัญในด้านนี้ก่อน ย่อมได้เปรียบมากกว่าบริษัทอื่น ๆ

หากบริษัทขนาดเล็กมีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนกรีนซัพพลายเชน จะส่งผลให้บริษัท ฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

————————————–

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส : เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น : เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 450,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน “อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement