กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โดยส่วนตรวจสภาพรถ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่วันนี้ (29 ม.ค. 63) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โดยส่วนตรวจสภาพรถ ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในส่วนตรวจสภาพรถ บริเวณจุดให้บริการประชาชน ตามมาตรการดูแลและช่วยป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน

 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี เจลล้างมือในจุดให้บริการและ แจกหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกรมการขนส่งทางบก

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement