กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันนี้ (29 ม.ค. 2563) กรมการขนส่งทางยก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้

1.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่ง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

2.ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

3.ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/ท่ารถต่างๆ  ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร

4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

5.ดำเนินการมาตรการอื่นๆ อาทิ

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี แจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสาขา ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการดูแลตนเองผ่านสื่อต่างๆ เช่น จอ Smart bus terminal และจอทีวีภายในรถโดยสาร
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในการขอรับใบอนุญาตขับรถ
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม กำลับทำความสะอาดสถานที่ภายในจุดจอดรถ บขส.สมุทรสงคราม
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำชับผู้ควบคุมคิวรถ/พนักงานขับรถดำเนินการทำความสะอาดตัวรถ เบาะที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารให้ถูกสุขลักษณะ
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและผู้ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
  • รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ,น่าน,อุตรดิตถ์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสา

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement