กทม.มีมติหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอาคารสูง ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.พ.63 พร้อมารติดปริงเกอร์พ่นละอองน้ำ และการฉีดน้ำล้างถนนลดปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจินดารัตน์ ชโยธิน พร้อมด้วย ร.ต.อพงศกร ขวัญเมือง และคุณอรพินทร์ เพชรทัต คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีมติสั่งการให้หยุดการก่อสร้างในกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.พ.63 โดยรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 6 สายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการก่อสร้างอาคารสูง ทั้งนี้ หากสภาพอากาศดีขึ้นทุกโครงการสามารถกลับมาดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ สำหรับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ การตกแต่งภายในของอาคารต่างๆ ยังสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การติดปริงเกอร์พ่นละอองน้ำ และการฉีดน้ำล้างถนน

สำหรับการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประชาชนยังสับสนกับวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยวิธีที่สะดวกที่สุดคือการห่อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้ง โดยเมื่อถอดหน้ากากแล้ว ควรพับเก็บ และไม่ให้มือสัมผัสด้านในของหน้ากาก ซึ่งอาจเป็นส่วนที่มีสารคัดหลั่ง น้ำมูกหรือน้ำลายติดอยู่ จากนั้นให้ใช้หูของหน้ากากรัดโดยรอบ และห่อด้วยกระดาษก่อนทิ้ง เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะไม่ต้องสัมผัสเชื้อด้วย

ส่วนการดำเนินการเชิงรุกนั้น กรุงเทพมหานครจะจัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสส. จำนวน 700 คน เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในวันที่ 4 ก.พ.64 ณ อาคารไอราวัต สภากรุงเทพมหานคร และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการอบรมให้ความรู้กับทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค สำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 71 ทีม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และปลอดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/