หอการค้าจังหวัดภูเก็ตวอนรัฐบาลเร่งเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา เชื่อจะมีผลลุกลามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหากยังปล่อยยืดเยื้อในระยะยาว ทั้ง ๆ ที่ควบคุมได้แล้วพร้อมเสนอ 9 ข้อขอรับความช่วยเหลือ และผลักดันนโยบาย “โครงการไทยช่วยไทยใน 10 เดือน” เพื่อฟื้นเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาคุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้จัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กับทางออกของภาคเอกชนและประชาชนในเหตุการณ์วิกฤติไวรัสโคโรนา ที่มีความรุนแรงของปัญหานักท่องเที่ยวหายไปจากวิกฤติไวรัสโคโรนา เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป

โดยในเบื้องต้นผลกระทบในขณะนี้พบว่า  1.นักท่องเท่ียวชาวจีนร่วม 4 ล้านคนหายไปจากภูเก็ต เนื่องด้วยสาเหตุการถูกกักตัวให้อยู่ในบ้านพักในทุก ๆ เมืองที่ประเทศจีนในขณะนี้ และในทางธุรกิจส่งผลให้ประเทศจีนเกิดการชะงักเรื่องการเงินไปอีกหลายเดือน คาดว่าอาจจะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาอีกคร้ังในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีก 10 เดือนข้างหน้า 2.นักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ อีกกว่า 10 ล้านคนถึงมีความต้องการจะมาประเทศไทย แต่จากข่าวที่ทั่วโลกรับรู้ส่วนใหญ่อาจตัดสินใจเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ

“ภูเก็ตจัดเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่ได้มีคำสั่ง โดยเฉพาะ 14 วันปรากฎว่าไม่พบผู้ป่วย ขณะนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง เตรียมเดินทางกลับจีน ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาภูเก็ตไม่มีเข้ามาเนื่องจากทางจีนไม่อนุญาตให้ออกนอกประเทศเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลาม มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคัดกรอง ตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องและประสงค์จะอยู่ต่อในประเทศไทยเนื่องจากยังไม่อยากเดินทางกลับประเทศจีนขณะนี้จึงเสนอให้รัฐบาลไทยต่อวีซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกไปคราวละ 1 เดือนจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจนเดินทางกลับประเทศจีนได้”

ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกล่าวต่อว่า สำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตนั้นพบว่าภาครายได้ภูเก็ตหายไปทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น 1.ท่องเที่ยว-บริการรถและเรือ 2.ของที่ระลึก-อาหาร-บันเทิง-สปา-ค้าปลีก 3. ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง 4. โรงงานผลิตและซ่อมต่าง ๆ เช่น เรือ สระว่ายน้ำ อื่น ๆ อีกมากมาย และ 5.พนักงาน/ลูกจ้างในกิจการที่เกี่ยวข้อง เพราะเล็งเห็นว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะเดือดร้อนไปทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หดหายเป็นลูกโซ่ทยอยเป็นปัญหาทุกวงการ

ดังนั้น สิ่งที่ภาคเอกชนในภูเก็ตต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในภูเก็ตทุกธุรกิจอย่างเร่งด่วน ดังนี้ คือ

1.ขอให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ให้ข่าวเรื่องไวรัลโคโรนาแต่เพียงผู้เดียว ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าสถานะแต่ละเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างไร จะควบคุมได้เมื่อไหร่ และยืนยัน “เมืองภูเก็ตปลอดภัย” ให้เร็วที่สุด เพราะว่าหากมีหน่วยงานระดับประเทศที่มาร่วมแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่ นักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวไทยเองจะได้มาเที่ยวกันอย่างมั่นใจในความปลอดภัย

2.ทุกธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวที่กระทบอย่างรุนแรงควรได้รับสิทธิ์จากการเยียวยาเหมือนกัน เท่ากันทุกบริษัท ไม่ควรท้าให้ธนาคารสับสน ไม่ชัดเจนว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือไม่

3.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้วงเงินปัจจุบัน เหลือ 2 % 12 เดือนแบบเดียวกับในช่วงสึนามิ

4.ยืดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นไปอย่างน้อย 12 เดือน

5.ยืดการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทต้องชำระให้รัฐบาลออกไปก่อน

6.ให้งดการจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อช่วยรักษาแรงงานไว้

7.อัดฉีดเงินกู้ใหม่ตามที่ธนาคารเห็นสมควรในอัตราดอกเบี้ย 2% เข้ามาในระบบให้กับทุก บริษัทที่ยังทำธุรกรรมเพื่อช่วยรักษาธุรกิจและลดปัญหาแรงงานไม่มีงานทำ

8.ปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัท-ห้างร้าน ต่องวด 20% จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9.สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ปรับลดอัตราผ่อนชำระหนี้ทั้งบ้านและรถต่องวดเหลือเพียง 20% จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563“นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเรายังได้นำเสนอนโยบายดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเที่ยวในช่วงผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโคโรนา ไปแล้ว นั่นคือ  “โครงการไทยช่วยไทยใน 10 เดือน” โดยมี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ลดภาษีน้ำมันของสายการบินและลดภาษีสนามบินเพื่อกำหนดให้ตั๋วเครื่องบินไปกลับภูเก็ต-กรุงเทพ อยู่ในราคาไป-กลับ 999 บาท 2.ค่าที่พัก-ค่าเดินทางในภูเก็ต-ค่าอาหารสำหรับคนมาเที่ยวภูเก็ต รับคูปองส่วนลด 30% ไปใช้ได้ทันทีสำหรับคนไทยที่มาเที่ยวในระบบเดียวกับชิมช้อปใช้”

Advertisement