วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯดร.วสุเชษฐ์ เปิดเผยว่า สปข.เข้าร่วมยื่นข้อเสนอต่อคุณพิพัฒน์ รัฐกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งทุกเรื่องที่สมาคมรวบรวมมาถูกบรรจุในความเดือดร้อนด้านขนส่งเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการหารือกับฝ่ายเศรษฐกิจโดยจะมีการสรุปมาตรการสนับสนุนต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งที่สมาชิกเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไข

ทั้งนี้การประชุมที่เริ่มตั้งแต่ภาคเช้า 09:00น. และทำ Workshopภาคบ่าย ได้เสร็จสิ้นในเวลา 20:00น. นับเป็นการประชุมที่ยาวนานและรัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ อยู่ร่วมหารือตลอดช่วงประชุม

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/