กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย – บ.ผาเวียง จังหวัดน่าน เป็นงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+600 ระยะทางยาวประมาณ 8.6 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทางหลวงสายนี้มีอายุการใช้งานมานานประกอบกับมีปริมาณจราจรมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน กรมทางหลวงจึงดำเนินการบูรณะเส้นทางสายดังกล่าว โดยลักษณะการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางแบบสี รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 188,000,000 บาท โครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนสองข้างทางหลวงสามารถเข้า – ออก สะดวกขึ้น ช่วยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางหลวงแผ่นดินของจังหวัดน่านเป็นระบบที่สมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปดอยเสมอดาว และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อีกด้วย กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement