สปข.เดินเครื่องช่วยเหลือกลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยวเต็มสปีด ร่อนหนังสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่อนหนังสือถึง คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และ PM 2.5

ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่บาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะส่งผลต่อไปในระยะยาว ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงได้ทำการสำรวจผลกระทบวิกฤตไวรัสโคโรนา จากสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งประกอบธุรกิจรถเช่าโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว อันเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้

โดยผลการสำรวจจากสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 350 บริษัท ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจจากการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 100% ส่งผลให้มีจำนวนรถโดยสารไร้งานทำมากถึง 7,500 คัน และมีพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่อีก 12,500 คนที่ขาดรายได้ ซึ่งสูญเสียรายได้คิดเป็นเดือนละ 750 ล้านบาท

ดังนั้น สมาคมฯ จึงส่งหนังสือถึง คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุน อันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเบื้องตัน โดยเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องฝุ่น PM 25 ในเขตกรุงเทพฯ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรถขนส่ง ไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการขอสนับสนุนนั้น ประกอบด้วย 1.ให้หน่วยงานของรัฐฯ ใช้รถโดยสารสาธารณะในการ รับ-ส่ง ข้าราชการพนักงาน เดินทางมาปฏิบัติงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว งบประมาณ 18 ล้านบาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน เป็นเงินจำนวน 54 ล้านบาท

2.ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวในประเทศ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งภาครัฐฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ 32 ล้านบาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือนเป็นเงินจำนวน 96 ล้านบาท รวม 2 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

 

Advertisement