จากการระบาดหนักของไวรัสสายพันธ์ใหม่ “โคโรนา” ได้สร้างความหวาดหวั่นให้แก่ทุกคนบนโลกนี้ วงการรถโดยสารก็ไม่นิ่งนอนใจ เพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร “บริษัท บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด” ได้แนะนำวิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยต่อผู้โดยสาร

บริษัท บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แจ้งว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทุกขั้นตอนให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยมาโตยตลอต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายด้านสุขภาพกำหนดไว้ ดังนี้

1.ตรวจสอบและดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทางบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า ตลอตจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง

2.จัดอบรมและแจ้งให้พนักงานขับรถตลอตจนผู้กี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.จัดให้มีการปฏิบัติงานของทางบริษัทเป็นไปตามแผนการที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ต่อพนักงาน ลูกค้า ตลอตจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง

4.จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี และการตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับพนักงานที่คาดว่าจะมีปัจจัยเสี่ยง

5.จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ข้างต้น บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน ทั้งพนักงานขับรถ พนักงานบริการประจำรถ และพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย การฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกๆ เที่ยววิ่ง เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง

“บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จึงขอนำเรียนมายังทุกท่านเพื่อความมั่นใจต่อทุกเที่ยววิ่งที่ท่านได้ให้ทางบริษัทฯ ได้รับใช้บริการ”

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th