กลุ่ม “เบสท์กรุ๊ป” บุกคมนาคมจับเข่าหารือ “ถาวร เสนเนียม” ลงทุนสร้างสนามบินบนพื้นที่ราว 4,000 ไร่ที่มหาชัย รองรับเครื่องบินส่วนบุคคลขนาดกลางและเครื่องบินเล็ก หวังปั้นฮับด้านการบินของอาเซียน โชว์รูปแบบสนามบินยกระดับแห่งแรกของโลกคาดลงทุนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท ยันปลายปีนี้เห็นภาพลงทุนชัดเจนแน่

คุณสิทธิชัย เจริญขจรกุล ประธานกลุ่มบริษัทเบสท์กรุ๊ป เจ้าของที่ดินราว 4,000 ไร่ในพื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าหารือร่วมกับนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถึงแนวทางการลงทุนพัฒนาสนามบินนานาชาติที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ราว 4,000 ไร่เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดกลางและเครื่องบินเล็กพร้อมกับมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินโดยเน้นเครื่องบินประเภทส่วนบุคคลมากกว่า ทั้งการซ่อมและผลิตรองรับในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตด้านการบินอย่างต่อเนื่อง

โดยรูปแบบการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม ทางเสียง ความปลอดภัย ไม่มีการกีดขวางทางน้ำจึงออกแบบก่อสร้างให้เป็นสนามบินยกระดับสูงจากพื้นประมาณ 20 เมตร  ระยะทางรันเวย์ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ผลการหารือในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ภาคใต้ของไทยจึงพร้อมผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริง อีกทั้งยังพร้อมจะก่อสร้างถนนเส้นทางเชื่อมโยงในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักลงทุนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น สำหรับผลลัพธ์ของการพัฒนาเมกะโปรเจ็คโครงการนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯและใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่เดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วขึ้น“พื้นที่ดังกล่าวเหมาะพัฒนาให้เป็นฮับสายการบินขนาดกลางและเครื่องบินเล็กส่วนบุคคล ทั้งการผลิตและการซ่อมบำรุง โดยได้ชี้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศชาติและพื้นที่มหาชัย กรุงเทพฯ และโซนใกล้เคียง อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างบุคลากรด้านการบิน วิศวกร ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ที่จะสนับสนุนด้านสินค้าเกษตร ประมง ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้มากขึ้น”

คุณสิทธิชัยกล่าวอีกว่า สนามบินมหาชัยจะส่งผลดีต่อการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนเข้ามาในพื้นที่มหาชัยมากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าและส่วนเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะด้านบริการที่ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านนี้ดีกว่าอีกหลายประเทศ

โดยภายในโครงการนอกจากมีอาคารเพื่อการผลิตและซ่อมบำรุงด้านการบินแล้วยังจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสวนหย่อมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาคารที่พักอาศัย สนามกีฬา ให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย“เรายืนยันว่าพื้นที่ของกลุ่มเบสท์กรุ๊ปมีรองรับไว้เพียงพอ แต่หากมีการเวนคืนก็จะเสนอเงื่อนไขให้เป็นทางเลือกกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบเป็นที่น่าพอใจ จะพยายามให้กระทบด้านการเวนคืนน้อยที่สุดเพราะอาจมีบางจุดต้องโดนเวนคืนเพื่อการสร้างถนนเชื่อมโยงให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัยนั่นเอง”

คุณสิทธิชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป พร้อมกับการเร่งออกแบบ การเปิดรับฟังความเห็นประชาชน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสนอขอความเห็นชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริง คาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนได้ในตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

“สิ่งหนึ่งที่จะเห็นภาพชัดคือการลดระยะเวลาและต้นทุนทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์ ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำหรับความเหมาะสมด้านศักยภาพทำเลมหาชัยแห่งนี้ลักษณะที่ดินอยู่ใกล้อ่าวไทย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง สะดวกในการจัดสภาพการจราจรทางอากาศ สร้างแหล่งท่องเที่ยวและการพักผ่อนแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th