วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 53 ของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัล จำนวน 292 คน เป็นเงินรางวัล 9,260,000 บาทคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะที่สนใจในการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ ใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในด้านมาตรฐานพนักงานขับรถ สภาพรถ และพฤติกรรมการขับที่ที่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ และมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชนด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นับเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกมาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดโครงการมอบเงินรางวัลคนขับรถปลอดอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมกำลังใจผู้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อร่วมลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ การขับรถอย่างปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมฝากถึงผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมรถโดยสารให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง หากประชาชน “พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement