วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 53 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด แก่พนักงานขับรถนครชัยแอร์ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณารอบการประเมินผลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–31 ธันวาคม 2562 โดยมีพนักงานขับรถนครชัยแอร์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 292 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 164 คน, ขับรถดี 42 คน , รางวัลชมเชย 27 คน, รางวัลเสริมกำลังใจ 59 คน และในจำนวนดังกล่าวฯ มีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2–11 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 72 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 9,260,000 บาทคุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรม และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 53 โดยมีพนักงานขับรถบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น ติดต่อกัน 11 ครั้ง (ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ) ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการฯมา ได้แก่ นายสำเริง พงษ์ภุมมา พนักงานขับรถประจำเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ร่วมงานกับนครชัยแอร์มาแล้วกว่า 11 ปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ นอกเหนือจากการขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ยังรวมถึงการพิจารณาด้านความประพฤติ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

“จากนโยบายของนครชัยแอร์ ที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 นี้  นครชัยแอร์ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกเที่ยวบริการ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ให้บริการบนรถ ตรวจสอบความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ กำหนดชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถของนครชัยแอร์ทุกคนจะต้องพักผ่อนวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากในช่วงเทศกาลจราจรคับคั่งส่งผลให้ต้องอยู่บนรถเป็นเวลานาน มีเจ้าหน้าที่ Transport Safety Management (TSM) พูดคุยทบทวนเส้นทางการเดินรถ และแจ้งถึงการปรับแผนการเดินรถในช่วงเทศกาล รวมถึงกำหนดจุดจอด/จุดพักรถ และจุดตรวจ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง” คุณเครือวัลย์กล่าว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement