“นครชัยแอร์” อวดผลประกอบการปี 62 รายได้รวมอยู่ที่ 1,795 ล้านบาท มีผู้โดยสารใช้บริการราว 4.1 ล้านคน พร้อมเผยเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์การไวรัส COVID–19 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร มุ่งเดินหน้านโยบายบริหารการเดินรถด้วยระบบเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการคุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา  นครชัยแอร์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,795 ล้านบาท มียอดเฉลี่ยผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวน 4.1ล้านคน ซึ่งอัตราการเติบโตคงที่ (จากปี 2561 มี 4.1 ล้านคน/ปี) มีเส้นทางที่เปิดขึ้นใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ–อ.สนม (จ.สุรินทร์) และกรุงเทพฯ– ปากแซง (จ.อุบลราชธานี) รวมให้บริการทั้งสิ้น 41 เส้นทาง พร้อมทั้ง นำรถรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” มาทดแทนรถคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน (15 ปี) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559–ธันวาคม 2562

ซึ่งปัจจุบันมีรถรุ่นใหม่ให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 56 คัน โดยแบ่งเป็น รถประเภท NCA First Class ขนาด 15 เมตร (30 ที่นั่ง) จำนวน 12 คัน ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 4 คัน , กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 4 คัน, กรุงเทพฯ-อุดรธานี 2 คัน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 2 คัน และรถประเภท NCA Gold Class (32 ที่นั่ง) จำนวน 44 คัน ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ขอนแก่น 14 คัน, กรุงเทพฯ-อุดรธานี 1 คัน, กรุงเทพฯ–กาฬสินธุ์ 3 คัน, กรุงเทพฯ–สรินทร์ 5 คัน, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์ 5 คัน, กรุงเทพฯ–ลำปลายมาศ 3 คัน (ยังไม่เปิดบริการ), กรุงเทพฯ–อำนาจเจริญ 4 คัน, กรุงเทพฯ–ปากแซง 2 คัน, กรุงเทพฯ–ขมราฐ 2 คัน, กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี 1 คัน และ กรุงเทพฯ–สนม 4 คัน และมีแผนจะเพิ่มรถรุ่นใหม่อีก 45 คัน ด้วยงบประมาณ 315 ล้านบาท ภายในปี 2564

โดยในปี 2563 นี้ นครชัยแอร์ได้วางกลยุทธ์ในระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถสาธารณะ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ติดตามสถานการณ์และประเมินอย่างใกล้ชิด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ได้เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการทำความสะอาดภายในรถโดยสารทุกเที่ยวเพิ่มการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (มาตรฐานเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) เช็ดอุปกรณ์ภายในรถโดยสารโดยเฉพาะส่วนที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น พนักวางแขน มือจับหลังเบาะ จอทีวี และช่องเก็บสัมภาระภายในรถโดยสาร มือจับประตูห้องน้ำ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถ

นอกจากนี้ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดตามบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งภายในห้องรับรองผู้โดยสาร รวมไปถึงห้องน้ำ และพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และจัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้บริการบริเวณชานชาลา และหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร สำหรับพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนรถได้มีมาตรการเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยบริษัทฯ มีทีม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน” (Transport Safety manager) ที่คอยตรวจประเมินความพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

“เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้ประชาชนลดการเดินทางลง ส่งผลให้ยอดผู้โดยสารของเราลดลงไปด้วยราว 20% แต่เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ลดลงไปถึง 40% ยังถือว่าผู้โดยสารยังมีความเชื่อมั่นในมาตรการการดำเนินงานของเราอยู่ ซึ่งเราได้ปรับลดเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้โดยสารลงไปถึง 20% ด้วยเช่นเดียวกัน และเราจะใช้โอกาสนี้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของนครชัยแอร์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบแทนผู้โดยสารที่มอบความเชื่อมั่นให้กับเราด้วยดีเสมอมา” คุณเครือวัลย์กล่าว

สำหรับกลยุทธ์ระยะยาวได้วางเป้าหมายเปิดเส้นทางใหม่ ๆ และการเพิ่มเที่ยวรถในเส้นทางที่มีความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการเดินรถเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ครอบคลุมไปยังในตัวอำเภอของจังหวัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามที่นโยบายของรัฐบาลคาดหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th