กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ตรวจเช็คค่าควันดำยานพาหนะ ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจเช็คค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักร ยานพาหนะ เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจเช็คค่าควันดำเดินทางมาให้บริการถึงสำนักงานฯ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำและงดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร และให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้นำเครื่องจักรเข้ารับการตรวจ จำนวน 30 คัน ยานพาหนะ จำนวน 17 คัน รวมทั้งสิ้น 47 คัน ผลตรวจเช็คปรากฏว่า เครื่องจักร และรถใหญ่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 28 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คัน ยานพาหนะรถยนต์ขนาดเล็กผ่านเกณฑ์ 15 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คัน สำหรับคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จัดอยู่ในประเภทรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 18 ปี ทาง สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th