บขส. ร่วม 3 หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางบก สานต่อนโยบาย Feeder ของกระทรวงคมนาคม จัดพิธีเปิดจุดจอดท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เส้นทาง Feeder Services สายที่ 9 อุดรธานี – เมืองวังเวียง เชื่อมต่อท่าอากาศยานอุดรธานี อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

คุณวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดจุดจอดท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เส้นทาง Feeder Services สายที่ 9 อุดรธานี – เมืองวังเวียง โดยมี คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คุณปาหนัน ถนัดค้า ขนส่งจังหวัดอุดรธานี คุณสุพรรณวดี จันโทภาส นักวิชาขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

คุณจิรศักดิ์ กล่าวว่า การ เปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services สายที่ 9 อุดรธานี – เมืองวังเวียง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งกรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้  บขส. สามารถจัดเดินรถเชื่อมต่อท่าอากาศยาน หรือ Feeder Services เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง สปป.ลาว และประชาชนเกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเมืองไปยังชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยผู้โดยสารสามารถนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีและซื้อตั๋ว บขส.เดินทางไปยังเมืองวังเวียง สปป.ลาว ได้ทันที

สำหรับเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง สปป.ลาว มีระยะทาง 246 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว โดยรถโดยสารออกจาก บขส.แห่งที่ 1 เวลา 08.30 น. และออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร 320 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานีเดินรถอุดรธานี โทร 042 221 489 และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ท่าอากาศยานอุดรธานี โทรศัพท์ 095 765 1790

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th