องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทยอยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนก่อนตัดสินใจใช้บริการ  เนื่องจากรถตู้โดยสารดังกล่าว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง พบว่า ปัจจุบันยังมีเจ้าของรถตู้โดยสารบางราย ฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการประชาชน ซึ่งรถตู้โดยสารดังกล่าว มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ

อีกทั้ง บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัย ให้กับรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขสมก.จึงได้สำรวจหมายเลขทะเบียนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในแต่ละเดือน  พร้อมทั้ง ทยอยแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารรับทราบ  เพื่อจะได้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ก่อนตัดสินใจใช้บริการ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีรถตู้โดยสารครบกำหนดอายุการใช้งาน ดังนี้

  1. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 – 6300 กทม.ลงมา ( 14 – 6299, 14 – 6298, …) และ หมายเลข 15 – 8140, 15 – 8715, 15 – 8828, 15 – 8962, 15 – 9207, 15 – 9211, 15 – 9243, 15 – 9573 กทม.
  2. เดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 – 6601 กทม. ลงมา ( 14 – 6600, 14 – 6599, …  ) และ หมายเลข 15 – 8794, 15 – 8834, 15 – 8913, 15 – 9067 กทม.
  3. เดือนเมษายน 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 – 6901 กทม.ลงมา (14 – 6900, 14 – 6899, …) และ หมายเลข 15 – 8681, 15 – 8949, 15 – 9022 กทม.
  4. เดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 – 7199 กทม.ลงมา (14 – 7198, 14 – 7197, …) และ หมายเลข 15 – 8898, 15 – 9194, 15 – 9209, 15 – 9578 กทม.
  5. เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 – 7400 กทม.ลงมา (14 – 7399, 14 – 7398, …) และ หมายเลข 15 – 7831, 15 – 8022, 15 – 8946, 15 – 9085 กทม.

ทั้งนี้ ขสมก.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ได้กวดขันจับกุมรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  ซึ่งหากตรวจพบ จะดำเนินการยกเลิกสัญญา และถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11  กรณี ตรวจพบรถตู้โดยสารถูกยกเลิกสัญญาและถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 แล้ว แต่ยังนำมาวิ่งให้บริการประชาชน  จะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียน และออกใบสั่งต่อไป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement