“โคมัตสุ” ทุ่มงบ 875 ล้านบาท โชว์ศักยภาพการเติบโตและความสำเร็จอย่างแข็งแกร่ง เปิดศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตภาคพื้นเอเชียบริษัทโคมัตสุ หรือ Asia Training & Demonstration Center (ATDC) ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เน้นพัฒนาบุคลากรตัวแทนโคมัตสุ รองรับธุรกิจอุตสากรรมเครื่องจักรกลหนักในเมืองไทย 

Mr.Kazuyuki Kuwabara ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคมัตสุพาร์ทเอชีย จำกัด เปิดเผยว่า เครื่องจักรกลโคมัตสุ ได้รับความวางใจจากลูกค้า และมีการขยายตัวของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทาง บริษัท โคมัตสุ ประเทศญีปุ่น โดยบริษัท โคมัตสุพาร์ทเอชีย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญศักยภาพของโคมัตสุในประเทศไทย จึงมีนโยบายขยายการลงทุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพื้นที่สำหรับพัฒนาบุคลากรในภาคพื้นเอเซีย รวมทั้งมีการฝึกอบรม และสาธิตสินค้าของโคมัตสุ โดยใช้งบประมาณสูงถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 875 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวแทนจำหน่าย หรือ Distributors’ HR Development นับเป็นหัวใจหลัก ที่สำคัญมาก เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโคมัตสุ โดยความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมแม่ของ เราคือศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค [Technical Training Center] ที่ประเทศญี่ปุ่น

Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) มีพื้นที่กว้างขวาง 77, 392 ตารางเมตร หรือ ประมาน 48 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยเหมาะสำหรับจัดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยี, ส่วนของผู้เยี่ยมชมหรือส่วนลูกค้าโคมัตสุ ซึ่งมีความจุจำนวน 100 ที่นั่ง สำหรับเข้าชมการแสดงและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรหนักโคมัตสุ ได้เป็นอย่างดี รวมถึง มีพื้นที่ในการพักผ่อนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดจำหน่ายโคมัตสุ และและลูกค้าที่เข้ามาพักเสมือนเป็นมิตรแท้ทางธุรกิจ ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมนี้ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญปฏิบัติงานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานฝึกอบรมด้านเทคนิคและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ส่วนงานฝึกอบรมด้านการปฎิบัติ และใช้งานเครื่องจักร จำนวน 4 คน และส่วนวางแผนและการบริหารจัดการทั่วไป จำนวน 4 คน เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจโคมัตสุ

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ มีเครื่องจักรทั้งหมด 21 ชนิดจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เตรียมไว้สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ เพิ่มความชำนาญในการควบคุมเครื่องจักรแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย ที่สำคัญ Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ใกล้กับบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และไม่ไกลจาก บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด โรงงานผู้ผลิตรถขุดตักไฮดรอลิคและรถตักล้อยางของโคมัตสุในเมืองไทย อีกทั้งเศูนย์การฝึกอบรมและสาธิต แห่งนี้ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของโคมัตสุ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ชมและลองสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

Advertisement